contactgegevens maillink grondwerken Poelvoorde

Rioleringswerken

Grondwerken Poelvoorde brengt voor u alles in orde, zowel op vlak van rioleringen als op vlak van huishoudelijk waterafleiding. Iedere gemeente heeft vaak zijn eigen voorschriften inzake rioleringen en septische putten. Wij bij Grondwerken Poelvoorde zorgen ervoor dat aan al deze regels wordt voordaan bij de plaatsing van dergelijke installaties.
We moeten rekening houden met 3 soorten water die moeten worden afgevoerd.

[+]  huishoudelijk afvalwater of 'grijs afvalwater'

Grijs afvalwater of grijs water is (licht verontreinigd) huishoudelijk afvalwater dat niet afkomstig is van toiletspoeling (bijvoorbeeld afvalwater van bad, douche, wastafel en wasmachine). Dit water is verontreinigd met zeepresten, waardoor het na enige tijd grijs van kleur wordt, in tegenstelling tot zwart water. Grijs water kan niet zonder behandeling geloosd worden. Wanneer het lokaal gezuiverd wordt is het eventueel wel te gebruiken als toiletspoeling.

[+]  faecaal afvalwater of 'zwart afvalwater'

Zwart water is afvalwater verontreinigd met faecaliën, dus afkomstig van het toilet. Doordat het water is verontreinigd met fecaliën, zal het na enige tijd zwart kleuren.

[+]  regenwater of hemelwater

De regenpijpen voeren het regenwater af naar een regenton, regenput of het riool. Tegenwoordig worden regenwaterafvoeren soms weer afgekoppeld van de hoofdriolering. Met een zogenaamd gescheiden rioolstelsel wordt het regenwater afgevoerd. Niet naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie maar rechtstreeks naar het oppervlaktewater. Hierdoor wordt wordt bij zware regenval overbelasting van en overstorten uit het riool voorkomen. Indirect levert dit ook een bijdrage aan het voorkomen van verdroging.


Neem gerust eens een kijkje op deze site wanneer je meer wil weten over rioleringen.

[+]  regenwaterput

Al sinds jaren ben je nu verplicht bij het bouwen van een woning om een regenwaterput te voorzien. Dit heeft dan ook vele voordelen, ook buitenshuis; de rioleringen worden gespaard waardoor er minder overstromingsgevaar is en de zuiveringsinstallaties renderen beter.

[+]  de septische put

De septische put zorgt voor het afscheiden van de vaste en bezinkbare delen uit het afvalwater. De aanwezige bacteriën zorgen voor de gedeeltelijke afbraak en het vloeibaar maken van het materiaal. Wat niet verteerd wordt moet jaarlijks weggepompt worden door een ruimfirma. De overloop van de septische put wordt aangesloten op het openbare rioleringsnet of op een zink- of sterfput die het afvalwater via gaten in de ondergrond verspreidt.
Zwaar vervuild afvalwater (detergenten, chemische producten, resten antibiotica, ...) verstoren de werking van de bacteriën en horen dan ook niet thuis in de septische put.