contactgegevens maillink grondwerken Poelvoorde

Funderingen

De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. Een middel om de draagkracht te bepalen is een grondsondering. Het funderingstype wordt bepaald nadat de draagkracht van de ondergrond is gekend.
De verschillende funderingstypes zijn:

[+]  Fundering op staal

Wanneer een gebouw of constructie licht is en de bodem voldoende draagkrachtig past men een fundering op staal toe. Vaak wordt onder de constructie wel grondverbetering toegepast, zodat de draagkracht wordt verhoogd. Een fundering op staal bestaat vaak uit een met (soms) gewapend beton gevulde sleuf, waarop de rest van de constructie is gebouwd. De fundering wordt door de ondergrond op zijn plaats gehouden.

[+]  Algemene vloerplaat

Is een dubbelgewapende (boven en onder) betonnen plaat van minstens 30 cm dikte over de gehele oppervlakte van het gebouw, voorzien van een betonnen rand tot op vorstvrije diepte (minimum 80 cm) aan de buitenzijde tegen het opvriezen. Dit type fundering past men toe bij weinig draagkrachtige en horizontaal gelijkmatig gelaagde ondergrond, zoniet dreigt er scheefstand. Met andere woorden: het gebouw kan in zijn geheel komen scheef te staan zoals een schip zwalpend op de golven.

[+]  Paalfundering

Wanneer de grond nabij de oppervlakte niet draagkrachtig genoeg is voor een fundering op staal (en er geen grondverbetering mogelijk is), wordt meestal een fundering met heipalen toegepast. Heipalen leiden het gewicht van de bovenliggende constructie af naar dieper gelegen zandlagen, die wel stevig genoeg zijn om de constructie te dragen. Heipalen kunnen ook draagkracht ontlenen aan kleef, het "plakken" aan de bodemlagen waar de paal doorheen is geheid.

[+]  Caissonfundering

Een caissonfundering bestaat uit een grote, meestal betonnen "doos", die ervoor zorgt dat het gewicht van de erbovenop gebouwde constructie over een groot oppervlak wordt verdeeld. De caissons worden aan het oppervlak gebouwd en door de grond eronder te verwijderen, zakken ze naar de gewenste diepte. Deze methode wordt soms toegepast bij bijvoorbeeld brugpijlers.

[+]  Grondvervanging

Dit is wel minder gebruikelijk in de woningbouw. Grondvervanging is eigenlijk letterlijk wat het zegt. Men vervangt de bestaande ondergrond door een lichtere ondergrond om zo het totaalgewicht op de diepere ondergrond na de bouw gelijkt te houden. Vb: Om een gebouw van 15 ton te plaatsen nemen we 25 ton grond weg en vervangen die door een lichter materiaal van 10 ton. Zo is nadien de druk op de ondergrond niks veranderd ondanks het plaatsen van een gebouw.

[+]  Funderingsmuren

Wordt gebruikt voor muren die geheel of gedeeltelijk beneden niveau liggen en buitendelen van een constructie dragen. De uitvoering ervan gebeurt in volle betonblokken waarvan de muurvlakken in contact met de grond worden gecementeerd en vertind.

[+]  Kruipkelders

Er wordt meestal gekozen voor kruipkelders als men achteraf toegang wil hebben tot de ondergrondse leidingen. Om deze toegang mogelijk te maken moet een kruipkelder minstens 80cm hoog zijn. De uitvoering ervan is dezelfde als bij funderingsmuren.