contactgegevens maillink grondwerken Poelvoorde

Beton

Beton is een kunstmatig steenachtig materiaal, dat als bouwmateriaal wordt gebruikt. Beton is samengesteld uit het bindmiddel cement en uit een of meer toeslagmaterialen zoals zand, grind of steenslag. Cement heeft de eigenschap dat het door toevoeging van water verhardt.
Goed beton is een mengsel waarin de korrelgroottes van de verschillende soorten zand en grind, in de juiste hoeveelheden, elkaar zodanig aanvullen dat het mengsel uithardt tot een steenachtig en duurzaam materiaal.
Wij bij Gronwerken Poelvoorde gebruiken dan ook enkel de beste mengeling van het juiste materiaal. Afhankelijk van het gebruik van het beton is de samenstelling net iets anders.
Je hebt vele verschillende soorten beton zoals gewapend beton en voorgespannen beton, maar beton kan je ook indelen op andere manieren:

  [+]volgens de aard van de gebruikte materialen

Zo heb je onder andere; grindbeton, steenslagbeton, sintelbeton, bimsbeton, hollithbeton, staalvezelbeton.

  [+]volgens de wijze van vervaardiging

Hier onderscheiden we stampbeton (een mengsel met een laag cementgehalte dat geschikt is voor ongewapende fundering), trilbeton, schokbeton, spuitbeton, vacu├╝mbeton, gasbeton

  [+]naargelang het doel waarvoor het bestemd is

Waardoor volgende soorten zijn ontstaan; hogesterktebeton, zelfverdichtend beton, onderwaterbeton, schoon beton, licht beton, zwaar beton, aardvochtig beton (betonwaren industrie)

  [+]afhankelijk van de wijze van productie

betonnen onderdelen kunnen ofwel geprefabriceerd worden ofwel in het werk ter plaatse (in situ, of ter plaatse gestort) gemaakt worden. In het laatste geval wordt het beton aangevoerd van de betoncentrale, daarna in de bekisting gestort en getrild, waarna het kan uitharden. Standaardelementen zoals rioleringsbuizen en profielen worden vooraf in de fabriek gemaakt(geprefabriceerd beton). Doordat alles binnen de fabriek in optimale omstandigheden gebeurt is de kwaliteit van prefabbetonelementen in de regel beter dan die van ter plaatste gestorte beton. Nadeel is dat grote, zware elementen niet altijd over de weg vervoerd kunnen worden.